FAGLIGHED


  Prince2 og MSP certificeret / SAFe og Scrum Master certificeret

2020 - 2023 (november): Projektledelse hos KAB

Tillidshverv:
- Formand for Randersgades Skoles bestyrelse.
- Bestyrelsesmedlem i Skole og Forældre København.
- Bestyrelsesmedlem for IT-laug Trianglen-net.
(Efter mange års skolebestyrelsesarbejde stopper jeg i 2023 :-)


2014 - 2019: Specialkonsulent hos Skattestyrelsen

I Skattestyrelsen har jeg drevet flere komplekse integrationsprogrammer (+40, +80 og +150 mill) med lovcompliante deadlines og effektiviseringsgevinster på +20 mill 3 år efter release. Jeg har desuden haft rollen som PMO-lead med ansvar for overordnet projektstyring i krydsfeltet mellem agile og mere traditionelle tilgange, udvikling af fælles standarder for ledelsesprodukter samt ansvarlig for kommunikation til styregrupper og øvrig ledelse.


2010 - 2014: Selvstændig - Pitstep.dk

2013 (april) til 2014 (marts): Projektleder hos IBA - Insurance Business Applications. Software-løsninger til forsikringsbranchen - Ibapplications.com.
Af øvrige opgaver som selvstændig kan nævnes:

I have more than 15 years of experience with implementation project management and process optimization within the IT industry. The key has been a focus on economics and resource management and compliance with agreements and deadlines. Furthermore I have several years of experience with project consultancy facilitating implementation of IT systems, upgrading and adaptation of user interfaces and converting databases.


2008 - 2010: Projektleder i Scanjour A/S

Projektledelse i alle afstøbninger - fra det agile til vandfaldsmetoden. Jeg lægger vægt på en stærk sparring med kunden, hvor krav, forventninger og kvalitetssikringsprocedurer afstemmes i projektets første fase. I Scanjour har jeg implementeret Captia (Scanjours sags- og dokumenthåndteringssystem) i diverse offentlige og private organisationer.

Løbende projektledelse (Prince2 certificeret):

Derudover konsulent på diverse analyse- og designopgaver, foredragsholder og underviser på workshops samt ansvarlig for indkøring af nye uddannelseskonsulenter.


2004 - 2008: Projektleder og analysekonsulent i CSC

Organisations- og analysekonsulent på ESDH: Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering. Implementering af Captia (Sagshåndteringssystem fra Scanjour) i Forsvaret, diverse ministerier, styrelser og nævn.

Certificeret Catalyst (projektledelse)

Projektledelse: Digitaljobplan.dk for Arbejdsmarkedsstyrelsen (7 måneder): En informationsportal for ledige, der er indkaldt til den obligatoriske jobplan-samtale.


2002 - 2004: Uddannelseskonsulent i CSC

Netværkskonsulent på projektet Den Digitale Jobklub: Et netværksprojekt for ledige. Opgaver: Undervisning/vejledning/facilitering omkring netværksdannelse, projektstyring og planlægning af arbejdsgange i sociale netværk; udarbejdelse af manualer og undervisningsmaterialer til medlemmer og AF-personale; hardware/software support; undervisning i online-værktøj til konferencer (CentraOne).

Underviser i Internet/Intranet-kommunikation (net-journalistik og usability) på Copenhagen Business School; udvikler af eLearning-drejebøger (til ScanJour, E2, DONG, TDC mf.); udarbejdelse af - og konsulent på - teknisk vejledning, manualer, artikler, kommunikationsplaner, taler, eGuides, undervisningsmaterialer mm.


2000-2002: Uddannelseskonsulent/IT-konsulent i eHuset

Planlægning og opbygning af Intra- og Internet (Bornholms Regionskommune (Rønne), DISA, Nordisk Ministerråd, Lægesekretariatet, Retsinformation mf.); Undervisning i organisering omkring implementering af nye IT-systemer (bibliotekssystemet DDELibra, CRM-systemer mm.).

Koordinator/projektleder på 4 halvårskurser for ledige akademikere. Undervisning i formidling, IT, kvalifikations- og kompetenceafdækning, jobsøgningsteknik samt individuel sparring.

Undervisning, udarbejdelse af materialer og konsulent-bistand til private virksomheder og offentlige institutioner i case-orienterede kurser indenfor webteknologier (Javascript, HTML, CSS, ASP) og professionel brug af webeditors (FrontPage, Dreamweaver).

Til toppen

Frederik Nissen
CVR: 33291086

- Projektledelse
- uddannelse
- analyser
- netværk
    
2024Visitkortet er også til undervisningsbrug,
hug hvad du vil...
Webnissen.dk
Pitstep.dk

  |   VELKOMMEN   |   FAGLIGHED   |   OM MIG   |   SEND MAIL   |